شركت كشت و صنعت و دامپـروری دشت آذرنگين

اطلاعات بیشتر...
شركت كشت و صنعت و دامپـروري دشت آذرنگين

اطلاعات بیشتر...
شركت كشت و صنعت و دامپـروري دشت آذرنگين

اطلاعات بیشتر...
شركت كشت و صنعت و دامپـروري دشت آذرنگين

اطلاعات بیشتر...

آذر نگین

شركت كشت و صنعت و دامپـروری دشت آذرنگين در تـاريخ 1372/12/10 به صورت شركت سهامی خاص تأسيس شـده و تحت شماره 626 در اداره ثبت شركتهای تبريز به ثبت رسيـده است. در حال حاضر، شركت جزء واحدهای تجاری فرعی شركت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پـارس (متعلق به بنيـاد مستضعفـان انقلاب اسـلامی) است. مركز اصلی شركت و محل كارخانه آن در خسروشاه بعد از روستای تازه كند واقع است. موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از: انجام كليـه امور مربوط به كشاورزی و زراعت، دامپروری و دامـداری، بـاغبـانی و بـاغداری، پرورش و نگهداری طيور، زنبور عسل و آبزيان حلال گوشت، بهره برداری و استفاده از محصولات كشاورزی، باغبانی، شير، گوشت، پشم و ساير فرآورده های پروتئينی و مواد اوليه صنايع وابسته به كشاورزی و دامپروری وحفاظت و تبـديل آنهـا، توليـد فراورده هـاي لبنـی و پروتئينی و تبديل مواد وابسته به فعاليت های فوق، صـدوركليه محصولات توليدی به خارج از كشور، ايجـاد مزارع، باغات و كارخانجـات صنـايع تبديلی، كشتـارگـاه وسردخـانه. به موجب پروانه بهره برداری شمـاره 5/34512 مورخ 1368/08/01 كه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجانشرقی صادر شده، بهره برداری ازكـارخانه شـركت با ظرفيت 760 راس گله و 380 راس دام مولد در تاريخ 1373/01/01 آغاز شـده و به موجب پروانه بهره برداری شمـاره 249945742 مورخ 1397/06/10 به 2.400راس گله و 1.200راس دام مولـد افزايش يافته است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید شیر و گوساله بوده است.
Image
پیام مدیرعامل

هیأت مدیره شرکت به نمایندگی از سایر سهامداران در سال 1401، سعی نموده تمامی تلاش و تدبیر خود را در راستای حفظ و صیانت سرمایه و افزایش سود سهامداران محترم، ارتقاء و تعالی جایگاه مجموعه به کارگیرد که این امر جز با تلاش و همدلی تمامی همکاران میسر نمی گشت. شرکت با استفاده از خرد جمعی، عملکرد گذشته را به چراغی برای دستیابی به اهداف آینده سرلوحه کار قرار داده است. تولید 16.5 هزار تن شیر در سال 1401 ، 771 رأس گوساله ماده ، 624 رأس گوساله نر و 1،457 تن محصولات کشاورزی، نتیجه تلاش های خالصانه این مجموعه بوده است. امید است با حضور و همراهی سهامداران محترم و تلاش های صادقانه همکاران، این شرکت در صنعت دامپروری و کشاورزی به جایگاه بالاتر دست پیدا نماید.
اعضای هیئت مدیره

This image for Image Layouts addon

جعفر کمانی

This image for Image Layouts addon

مهدی فرامرزیان جزی

This image for Image Layouts addon

زکیه علیشاهی

This image for Image Layouts addon

مهندس قاسمی

This image for Image Layouts addon

سید محمدرضا شریفی

تماس با ما
آدرس:تبریز خسروشاه دهستان تازه کند روستای ساتلو
شماره تماس: 19-04132431417
فاکس: 041324413430
© 2023,cmnet.ir

خبرنامه الکترونیکی

عضویت در خبرنامه برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی