آذر نگین

شركت كشت و صنعت و دامپـروری دشت آذرنگين در تـاريخ 1372/12/10 به صورت شركت سهامی خاص تأسيس شـده و تحت شماره 6300 در اداره ثبت شركتهای تبريز به ثبت رسيـده است. در حال حاضر، شركت جزء واحدهای تجاری فرعی شركت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پـارس (متعلق به بنيـاد مستضعفـان انقلاب اسـلامی) است. مركز اصلی شركت و محل كارخانه آن در خسروشاه بعد از روستای تازه كند واقع است. موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از: انجام كليـه امور مربوط به كشاورزی و زراعت، دامپروری و دامـداری، بـاغبـانی و بـاغداری، پرورش و نگهداری طيور، زنبور عسل و آبزيان حلال گوشت، بهره برداری و استفاده از محصولات كشاورزی، باغبانی، شير، گوشت، پشم و ساير فرآورده های پروتئينی و مواد اوليه صنايع وابسته به كشاورزی و دامپروری وحفاظت و تبـديل آنهـا، توليـد فراورده هـاي لبنـی و پروتئينی و تبديل مواد وابسته به فعاليت های فوق، صـدوركليه محصولات توليدی به خارج از كشور، ايجـاد مزارع، باغات و كارخانجـات صنـايع تبديلی، كشتـارگـاه وسردخـانه. به موجب پروانه بهره برداری شمـاره 5/34512 مورخ 1368/08/01 كه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجانشرقی صادر شده، بهره برداری ازكـارخانه شـركت با ظرفيت 760 راس گله و 380 راس دام مولد در تاريخ 1373/01/01 آغاز شـده و به موجب پروانه بهره برداری شمـاره 249945742 مورخ 1397/06/10 به 2.400راس گله و 1.200راس دام مولـد افزايش يافته است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید شیر و گوساله بوده است.
Image
Image

A few Numbers

تولیدات ما

تولید 15 هزار تن شیر در سال 99 ، 744 رأس گوساله ماده ، 620 رأس گوساله نر و 1،457 تن محصولات کشاورزی، نتیجه تلاشهای خالصانه این مجموعه بوده است. امید است با حضور و همراهی سهامداران محترم و تلاشهای صادقانه همکاران ، این شرکت در صنعت دامپروری و کشاورزی به جایگاه بالاتر دست پیدا نماید.

16500تن

شیر

69 تن

کلش

744 رأس

گوساله

3015تن

کود حیوانی

620 رأس

گوساله نر

1،019 تن

محصولات کشاورزی
تماس با ما
آدرس:تبریز خسروشاه دهستان تازه کند روستای ساتلو
شماره تماس: 19-04132431417
فاکس: 041324413430
© 2023,cmnet.ir

خبرنامه الکترونیکی

عضویت در خبرنامه برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی